Opphavsrett på YouTube og hvordan du kan beskytte musikken din med Content ID

Det er viktig å beskytte opphavsretten sin når man komponerer og gir ut musikk. YouTube, en av verdens største nettsider, opererer med et system kalt Content ID for å håndtere opphavsrett og hjelpe innholdseiere å beskytte innholdet sitt fra uønsket deling. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan artister og komponister kan registrere musikken sin i Content ID-systemet. Før vi kommer til det skal vi gi en kjapp innføring i hvordan dette systemet fungerer praksis.

Kort om Content ID-systemet til YouTube

Fase 1 – En video med opphavsbeskyttet innhold lastes opp på YouTube

Content ID er navnet på et system utviklet av YouTube som enkelt og greit identifiserer opphavsbeskyttet innhold i videoer lastet opp av brukere. Dette kan både være visuelt innhold og musikk.

Dersom en YouTube-kanal laster opp en video som inneholder klipp eller musikk som er registrert i databasen til YouTube, vil opplasteren få en notifikasjon om dette på sitt dashbord med ytterligere informasjon om det registrerte innholdet. Men hva skjer med videoen?

Når en rettighetshaver registrerer verkene sine hos YouTube, får han/hun valget om han/hun ønsker å blokkere videoer som inkluderer dette innholdet eller om han/hun vil ta reklameinntektene disse videoene eventuelt tjener. Det vanligste er at rettighetshaverne tar reklameinntektene, men det finnes også mange selskaper som kategorisk blokkerer innhold.

MUSIKK I VIDEOER: Dersom du danser til en sang av en artist som beskytter innholdet sitt (f.eks. Ed Sheeran) og legger ut en video på YouTube, vil Content ID-systemet fange opp videoen din automatisk. Foto: Denis Makarenko / Shutterstock.com

La oss si at du er en ekte danseløve og vil dele en dansevideo på YouTube med familie og venner. Hvis du legger ut en video der du danser til en sang av Ed Sheeran, vil videoen din mest sannsynlig bli fanget opp umiddelbart av systemet.

YouTube vil deretter plassere reklame før videoen eller blokkere den, avhengig av hva Ed Sheeran sine representanter har valgt i sine innstillinger. Eventuelle reklameinntekter vil deretter deles med Ed Sheeran’s plateselskap.

Les også: Hvordan tjener YouTubere penger?

I skrivende stund kan man sjekke hvilke regler som gjelder for hver sang på YouTube sine nettsider, men dette er muligens ikke lenger tilgjengelig når du leser denne artikkelen, ettersom YouTube har annonsert at dette verktøyet ikke lenger vil være tilgjengelig i fremtiden.

Her følger et skjermbilde fra dette verktøyet som viser reglene knyttet til Ed Sheerans Thinking out Loud. Under Playblack kan vi se at videoer som bruker denne sangen vil bli blokkerte i 245 land.

VARIERENDE REGLER: Rettighetshavere kan selv velge hva de ønsker å gjøre med videoer som inneholder deres verk. Hvis du bruker sangen Thinking out Loud av Ed Sheeran, vil videoen din bli blokkert i 245 land. Foto: Skjermbilde fra youtube.com

I andre tilfeller vil videoen bli værende oppe mens reklameinntektene går til rettighetshaveren. Dersom du laster opp en video med et av undertegnedes stykker, for eksempel Ominous Wind, vil dette skje.

Fase 2 – Opplasteren tar stilling til notifikasjonen fra YouTube og bestrider muligens kravet

Når man mottar en notifikasjon om beskyttet materiale i videoen sin, kan man enkelt bestride kravet dersom man ikke er enig. Dette kan for eksempel være hvis systemet har gjort en feil eller hvis du har en lisens/tillatelse til å bruke innholdet.

MOTSVAR: Du har mulighet til å sende et motsvar dersom du mener det har blitt gjort en feil eller om du har tillatelse til å bruke innholdet. FOTO: Undrey / Shutterstock.com

Dette motsvaret sendes gjennom YouTubes system og du har mulighet til å forklare hvorfor du mener det er blitt gjort en feil.

Fase 3 – Rettighetshaveren tar stilling til motsvaret og velger videre ønsket

Dersom man sender inn et motsvar i fase 2, må rettighetshaverne ta stilling til hva de ønsker å gjøre. I skrivende stund har de maksimalt 30 dager på å ta denne avgjørelsen. Enten kan de si seg enige i hva YouTube-kanalen argumenterte med og dermed fjerne sitt krav, eller så kan de opprettholde kravet sitt.

Man kunne kanskje ha trodd at prosessen ender her, men systemet til YouTube er såpass sofistikert at YouTube-kanalen igjen kan anke kravet og dermed gå over i fase 4.

Fase 4 – YouTube-kanalen anker avgjørelsen og rettighetshaveren tar stilling til anken

Hvis YouTube-kanalen anker avgjørelsen, er tvisten nesten over. I denne siste fasen er rettighetshaveren avhengig av å rett og slett saksøke eller starte en rettslig prosess mot YouTube-kanalen for å fortsette.

Dersom dette skjer, må rettighetshaveren sende dokumentasjon på at den rettslige prosessen er igangsatt. I de fleste tilfeller skjer ikke dette, men det finnes flere offentlige eksempler på slike søksmål.

Nå som vi har gjort en grundig gjennomgang av hvordan disse prosessene fungerer i praksis, er det på tide å gå gjennom hvordan du kan få verkene dine registrert i databasen til YouTube.

Hvordan registrere musikken sin i Content ID-systemet?

Søk om direkte tilgang til Content ID

Det er mange måter å få sangene sine registrert i databasen som drifter Content ID. Dersom du sitter på en stor portefølje, for eksempel hvis du eier et plateselskap, er det mulig å søke om direkte tilgang til systemet på YouTube sine nettsider. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema.

Det må sies at man muligens vil få avslag på en slik søknad med mindre man har en stor eller kjent portefølje av opphavsbeskyttet materiale. Dette kommer blant annet av arbeidet og ressursene som kreves for å håndtere Content ID på en god og tilfredsstillende måte, og tiden det tar å sjekke alle innsigelsene som blir sendt inn.

DIREKTE AVTALE MED YOUTUBE: Det er ikke nødvendigvis lett å få tilgang til Content ID gjennom en direkte avtale med YouTube. Det krever også en del av deg selv å følge opp arbeidet med å håndtere krav og innsigelser på egenhånd. FOTO: fizkes / Shutterstock.com

Registrer verkene dine hos en tredjepart

I de fleste tilfeller registrerer mindre innholdseiere verkene sine gjennom tredjepartstjenester som har egne avtaler med YouTube. Dette kan sammenlignes med hvordan de fleste bruker en distributør for å få musikken sin ut på tjenester som Spotify, i stedet for å inngå direkte avtaler med Spotify.

Industristandarden på slike tjenester er at du beholder 80% av inntektene som utbetales fra YouTube (YouTube utbetaler 55% av bruttoinntektene sine). Jeg har ikke kommet over en tjeneste der man betaler en fast månedssum i stedet for et prosentbasert honorar, men kommenter gjerne under dersom du kjenner til en slik tjeneste.

Metode #1 – Bruk musikkdistributøren din

Hvilke tredjepartstjenester kan altså brukes for å få tilgang til Content ID? Her har du mange valg. For det første er det vanlig at distributører lar deg velge Content ID som et tilleggsvalg når du distribuerer musikken din. Dette er helt klart den enkleste løsningen. Distrokid tilbyr for eksempel dette gjennom deres avtale med Audiam.

Noen andre eksempler på distributører som støtter dette er Tunecore, CD Baby, Amuse.io, Indigoboom og Ditto Music. Med andre ord, hadde kanskje en liste over distributører som ikke tilbyr dette vært en bedre idé.

Metode #2 – Bruk en spesialtjeneste som er laget kun for denne bruken

En annen metode er å bruke en tjeneste som er laget kun for dette formålet. Dette er ikke noe jeg nødvendigvis anbefaler framfor en distributør, men personlig bruker jeg AdRev CID.

Grunnen til at jeg bruker AdRev, er at denne tjenesten er veldig mye brukt av komponister som selger musikken sin på AudioJungle. For noen år siden hadde jeg mye musikk tilgjengelig på denne plattformen og jeg begynte derfor å bruke AdRev.

En annen fordel med AdRev CID, er at du lett kan fjerne krav fra enkeltvideoer dersom du ønsker det. Eksempler på situasjoner der dette kan være nyttig:

  1. Du gir noen tillatelse til å bruke musikken din i en video på YouTube og ønsker å fjerne det automatiske Content ID-kravet som oppstår
  2. Du selger lisenser for bruk av musikken din og ønsker å fjerne kravene når noen har kjøpt en lisens
ADREV: Slik ser dashbordet til AdRev ut. Man kan lett laste opp MP3-filer og se statistikk om musikken din. FOTO: Skjermbilde / cid.adrev.net

I skrivende stund fjerner du kravene ved å sende en epost til AdRev. Basert på min erfaring, følger de stort sett opp innen 12-48 timer. Dersom du har kjennskap til programmering og du selger en del lisenser, kan du for eksempel automatisere disse e-postene for å spare tid.

Det er også mulig å hvitliste spesifikke kanaler. Det vil si at AdRev ikke legger inn krav på noen av videoene fra disse kanalene. Dette anbefales å gjøre med din egen kanal, slik at du ikke får krav fra deg selv på dine egne videoer.

Når det kommer til utbetalinger, betaler AdRev deg fire ganger i året. Dette gjøres via PayPal.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi sett nærmere på hvordan Content ID-systemet fungerer i detalj på YouTube. Vi har også undersøkt noen av alternativene som finnes når det kommer til å registrere musikken sin i Content ID.

Bruker du Content ID-systemet på YouTube? Hvilken tjeneste bruker du for å registrere musikken din? Har du andre spørsmål knyttet til dette temaet? Legg gjerne igjen en kommentar under.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *